Xây dựng tình bạn và chiến lược marketing thời @
XÂY DỰNG TÌNH BẠN VÀ CHIẾN LƯỢC MARKETING THỜI @

Như đã đưa ra bài phân tích biến bạn bè thành khách hàng của tác giả: Đinh Hồng Nguyên - Victory Tech, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn cách xây dựng tình bạn và biến người bạn cơ hội kinh doanh của a Võ Minh Thuận - trưởng nhóm kinh doanh Victory Tech

1.    XÂY DỰNG TÌNH BẠN.
-    Mối quan hệ bạn bè phải xây trên niềm tin và sự uy tín và hợp sở thích lẫn nhau.
-    Phát triển mối quan hệ bạn bè bình thường thành thân thiết qua các cuộc trò chuyện bằng sự chân thành, cởi mở và không vụ lợi, tìm kiếm cơ hội hợp tác có lợi.
-    Giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển và vượt qua khó khăn.
-    Xây dựng tình bạn trên phương châm như vậy sẽ bền vững và dài lâu.
2.    XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ BÁN HÀNG VỚI BẠN BÈ.
-    Mỗi người bạn là một cơ hội, bạn bè sẽ đem lại sự giàu có cho chính bản thân là có thật, như vậy làm sao để được giàu có trên mối quan hệ bạn bè mà phải đúng phương châm đề ra ở mục 1.
-    Mỗi một người bạn có một công việc khác nhau, làm thuê hay làm chủ tùy vào năng lực của mỗi người.
-    Dù làm ở vị trí nào cũng cần có sự hợp tác, mối quan hệ, mua và bán sản phẩm.
-    Để dịch vụ của mình đến với bạn bè thì ta phải giới thiệu công việc của chính bản thân mình và cho thấy sự cần thiết của dịch vụ mình đang kinh doanh.
-    Luôn quan tâm đến các công việc và nhu cầu của bạn bè hoặc doanh nghiệp bạn bè đang công tác để nhằm mục đích giới thiệu dịch vụ của mình đến với bạn bè hoặc doanh nghiệp đang công tác khi cần thiết.
-    Khi bạn bè mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ của mình, phải luôn quan tâm đến sự hiệu quả của dịch vụ, cần thiết phải hướng dẫn cụ thể và trích % nếu là người giới thiệu.
3.    BÁN HÀNG THÔNG QUA LIÊN KẾT, QUAN HỆ CỦA BẠN BÈ.
-    Bên cạnh bán hàng hoặc dịch vụ cho bạn bè thì ta cũng nên quan tâm đến bạn của bạn nhằm giới thiệu đưa dịch vụ của mình đến đối tượng này hiệu quả.
-    Phải xây dựng dịch vụ tốt cho bạn bè sau đó mới có thể phát triển đến bạn của bạn, nhằm tạo niềm tin và chất lượng.