Hosting sinh viên - host giá rẻ

Server đặt tại

VN

VN

VN

VN

VN

Tên gói

SV01

SV02

SV03

SV04

SV05

Dung lượng

250 MB

300 MB

500 MB

1000 MB

3000 MB

Băng thông

5 GB

10 GB

15 GB

30 GB

50 GB

Email POP3/webmail

10

50

70

100

500

Sub domain

5

10

20

30

50

PHP4, PHP5

yes

yes

yes

yes

yes

MySQL5

1

3

5

7

12

Chi phí

14.000

1 tháng

21.000

1 tháng

25.000

1 tháng

49.000

1 tháng

99.000

1 tháng

Ghi chú

Đăng ký ít nhất

12 tháng

Đăng ký ít nhất

12 tháng

Đăng ký ít nhất

06 tháng

Đăng ký ít nhất

06 tháng

Đăng ký ít nhất

03 tháng

· Băng thông: Mỗi 500MB băng thông tiếp theo 20.000 VNĐ/tháng

· Database: Mỗi 1 database tiếp theo 36.000 VNĐ/tháng

· Storage: Mỗi 100MB lưu trữ tiếp theo 36.000 VNĐ/tháng
Xem thêm: hosting dành cho sinh viên, hosting giá rẻ, hosting sinh viên