Bảng giá hosting tốt nhất

BẢNG GIÁ HOSTING

Thông số hosting

Hosting Start

Hosting Silver

Hosting Silver Plus

Hosting Gold

Hosting Gold Plus

Hosting Platinum

Platinum Plus

Dung lượng

300 MB

800 MB

1000 MB

1.500 MB

2 GB

3 GB

8.0 GB

Băng thông

7 GB

20 GB

25 GB

30 GB

50 GB

90 GB

200 GB

POP3

10 địa chỉ

50 địa chỉ

70 địa chỉ

100 địa chỉ

150 địa chỉ

500 địa chỉ

1.500 địa chỉ

Sub domain

1

3

5

10

12

90

110

PHP

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

My SQL

1

3

5

7

12

90

100

Đơn giá

39.000

Tháng

81.000

Tháng

108.000

Tháng

135.000

Tháng

252.000

Tháng

360.000

Tháng

900.000

Tháng


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: